Aktualizacja: w związku z wystąpieniem awarii w dnia 10.02.2023r. od godziny 13:15 ulicami Lubartowa będzie jeździła KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA
AWARIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - 10.02.2023