Sieć wodociągowa na terenie miasta Lubartów pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym. Długość jej wynosi 72,69 km. Wykonana jest z rur a-c, żeliwnych, stalowych i PCV. W pełni zabezpiecza dostawę wody dla wszystkich mieszkańców. Wyjątek stanowią przyszli mieszkańcy, zabudowujący nowe tereny, które nie są uzbrojone w sieć wodociągową. Dla nich będą budowane sieci w przyszłych latach zgodnie z ustalonym planem inwestycji na lata 2021 – 2024. Woda do miasta doprowadzana jest przewodem magistralnym Ø 350 do osiedla na północy miasta (Osiedle Kopernika) oraz odcinkiem magistrali Ø500 i Ø300 do środkowej i południowej części Lubartowa. PGK LUBARTÓW

Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT