Lokalizacja ujęcia wody na MAPIE TARGEO

Ujęcie wody przy ul. Nowodworskiej 11 zostało oddane do użytku w 1975 r. Jest źródłem zasilania w wodę Miasta Lubartów i 7 wsi Gminy Lubartów tj. Łucka, Annobór, Kolonia Annobór, Wola Lisowska, Mieczysławka, Kolonia Skrobów, Nowodwór Piaski. W skład ujęcia wody wchodzą:

  • budynek SUW
  • pięć studni głębinowych
  • chlorownia
  • dwa zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej każdy o pojemności 1000 m3
  • komora zasuw
  • stacja transformatorowa
  • budynek administracyjno- laboratoryjny
  • wewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i technologiczne

Woda pobierana jest z pięciu studni głębinowych o łącznej wydajności Q = 360 m3/h i kierowana jest rurociągami tłocznymi do Stacji Uzdatniania Wody.
W stacji uzdatniania woda surowa poddawana jest procesowi napowietrzania w dwóch aeratorach o pojemności V= 10 m3każdy i procesowi odżelaziania do wartości normatywnych w trzech zestawach filtrów ciśnieniowych firmy Culligan (ZF -1, ZF – 2 i ZF – 3). Uzdatniona woda przepompowywana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych  o pojemności V= 1000 m3 każdy.  Ze zbiorników woda jest wtłaczana do sieci miejskiej za pomocą zestaw hydroforowego (ZH) o wydajności Q= 600 m3/h, z falownikiem zapewniającym stałe ciśnienie wody w sieci niezależnie od rozbioru wody. Okresowo w miarę potrzeb woda poddawana jest chlorowaniu roztworem podchlorynu sodu.
Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie wodno- prawne na pobór wód podziemnych z pięciu studni w ilości Q= 5200 m3/d obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017 roku.
W Przedsiębiorstwie funkcjonuje laboratorium badania wody i ścieków, które czuwa nad jakością wody wtłoczonej do sieci wodociągowej. Woda dostarczana odbiorcom w pełni spełnia wymogi stawiane wodzie do picia i potrzeby gospodarcze. Aktualne wyniki badań dostępne są w komunikacie o jakości wody.

ZAKRES TWARDOŚCI WODY:

Skala twardości wody

Jednostka twardości wody

mg CaCO3/dm3

mval/dm3

Stopnie niemieckie no

Stopnie AngielskieoClarka

Stopnie francuskieof

Woda
miękka

< 144

< 3

< 8

< 10

< 14

Woda średniej twardości

144 ÷ 288

3 ÷ 6

8 ÷ 16

10 ÷ 20

14 ÷ 29

Woda
twarda

288 ÷ 540

6 ÷ 11

16 ÷ 30

20 ÷ 37

20 ÷ 54

Woda bardzo twarda

>540

>11

>30

>37

>54

PRODUKCJA WODY

Ilość produkowanej wody w pełni zabezpiecza potrzeby odbiorców z miasta i gminy Lubartów.

Ilość produkowanej wody w pełni zabezpiecza potrzeby odbiorców z miasta i gminy Lubartów.
W latach 2012 – 2019 obserwowano wahania wydobycia i sprzedaży wody, od roku 2017 roczny spadek wydobycia to 2-3%.

Średnio dobowa produkcja wody za rok 2021 wynosiła Q = 3246,84 m3/dobę.

Woda wydobywana i sprzedawana w roku 2021 w podziale na przeznaczenie:

 

Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33