Przetargi

Zamówienia sektorowe

Zgodnie z art. 7 pkt 35 nowego PZP, przez zamówienie sektorowe należy rozumieć zamówienie publiczne udzielane przez zamawiających sektorowych, w celu prowadzenia jednego z rodzajów działalności sektorowej.

Zamówienia poniżej 130 tys

Należy przez to rozumieć zamówienie klasyczne udzielane do szacunkowej wartości 130 000 zł netto przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż zamówienie sektorowe.

Zamówienia publiczne Pzp

Zgodnie z treścią art. 7 pkt 33 nowego Pzp zamówienie klasyczne to zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego, inne niż zamówienie sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.