Vademecum

Informacja ogólna

ul. Parkowa 6
Sekretariat 81 8552096

Przyjmowanie i wydawanie korespondencji

ul. Parkowa 6
Sekretariat 81 8552096

Składanie wniosków o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wod. - jan

ul. Parkowa 6
Sekretariat 81 8552096

Regulowanie należności za usługi

ul. Parkowa 6
Kasa 81 8552096

Zawieranie , rozwiązywanie i zmiana umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

ul. Parkowa 6
Dział Obsługi Klienta 81 8552096

Informacja techniczna o możliwościach doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków

ul. Nowodworska 11
tel 81 8552520

Odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

ul. Nowodworska 11
tel 81 8552520

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT