• Laboratorium

AB 1310 taki numer akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji otrzymało Laboratorium PGK Sp. z o. o. w Lubartowie. Laboratorium otrzymało akredytację jako laboratorium badawcze w zakresie badań ścieków. Akredytacja obejmuje dziedzinę: badania chemiczne ścieków oraz badania właściwości fizycznych ścieków. Będzie obowiązywać do 9 stycznia 2024 r.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji przez laboratorium badawcze jest na razie jedynym udokumentowanym elementem systemu zapewnienia jakości w Spółce.

W Laboratorium we wrześniu 2011 roku przeprowadzono audit akredytacyjny obejmujący system jakości jak i kompetencje personelu laboratorium. Certyfikat otrzymaliśmy w styczniu 2012 roku. Certyfikat zobowiązuje Laboratorium do zapewnienie najwyższego standardu badań przy zastosowaniu nowoczesnych, udokumentowanych, gwarantujących powtarzalność oraz niezawodność technik badawczych, wzrost jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie istniejących. Certyfikat akredytacji mówi o tym, że otrzymane wyniki są wynikami wiarygodnymi. Laboratorium musiało udowodnić własne umiejętności. Podstawą do udowodnienia jest kompetentny personel, posiadający umiejętności odpowiednie kwalifikacje i umiejętności korzystania ze sprzętu laboratoryjnego oraz prowadzenia badan odpowiednimi metodami.

 

Zakres akredytacji

 

Kierownik Laboratorium
Izabela Dąbrowska-Strojek tel/fax. 81 854 34 75 wew. 37

Laborant Renata Twardowska tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laborant Jolanta Siłuch tel. 81 854 34 75 wew. 36

USŁUGI PGK - PLAKAT