• Laboratorium

Laboratorium PGK Sp. z o. o. w Lubartowie informuje, że posiada zatwierdzone pozytywnie decyzje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie.

Decyzja upoważnia Laboratorium PGK Sp. z o. o. do wykonywania badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a wyniki zgodnie z obowiązującym prawem będą honorowane przez władze sanitarne jak również administracyjne (zgodnie z art. 12 ust.4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139)).

Decyzje

Kierownik Laboratorium
Izabela Dąbrowska-Strojek tel/fax. 81 854 34 75 wew. 37

Laborant Renata Twardowska tel. 81 854 34 75 wew. 36

Laborant Jolanta Siłuch tel. 81 854 34 75 wew. 36

USŁUGI PGK - PLAKAT