Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  informuje, że  na podstawie art.24f  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz.1152) od 3 września 2022 roku obowiązuje nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

L.p. Zaopatrzenie w wodę j.m. Cena [zł]
1. Dla gospodarstw domowych gminy Miasto Lubartów m3 netto: 3,15
brutto: 3,40
2. Dla pozostałych odbiorców m3 netto: 3,53
brutto: 3,81
3. Opłata abonamentowa woda zł/odb./1 miesięczny okres rozliczeniowy netto: 3,65
brutto: 3,94

 

L.p. Odprowadzanie ścieków j.m. Cena [zł]
1. Ścieki od gospodarstw domowych gminy Miasto Lubartów m3 netto: 8,06
brutto: 8,70
2. Ścieki od pozostałych odbiorców m3 netto: 8,06
brutto: 8,70
3. Opłata abonamentowa ścieki zł/odb./1 miesięczny okres rozliczeniowy netto: 3,65
brutto: 3,94

 

L.p. Opis j.m. Cena netto Cena brutto
1. Nieczystości płynne m3 - Lubartów m3 23,59 25,48
2. Nieczystości płynne m3 - teren m3 25,95 28,03
3. Odbiór n.płynnych z szamb o poj. do 2 m3 - Lubartów kurs 50,00 54,00
4. Odbiór n.płynnych z szamb o poj. do 2 m3 - teren kurs 60,00 64,80
5. Praca zamiatarki godz. 291,00 314,28
6. Wywóz i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w big bagu szt. 135,00 145,80
7. Podstawienie kontenera, odbiór i zagospodarowanie odpadów poremontowych: gruz szt. 600,00 648,00
8. Opróżnianie osadnika i unieszkodliwianie osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków m3 95,00 102,60
9. Odbiór i zagospodarowanie popiołu m3 325,00 351,00

 

L.p. Nazwa j.m. Cena netto Cena brutto
1. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym godz. 422,00 519,06
2. Dojazd SSC7 km 17,00 20,91
3. Montaż licznika dostosowanego do zdalnego odczytu DN 25 szt. 353,10 434,31
4. Odcięcie i ponowne włączenie dopływu wody do budynku szt. 346,00 425,58
5. Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy szt. 297,50 365,93
6. Praca koparko-ładowarki CASE godz. 198,00 243,54
7. Praca koparko-ładowarki MiniCASE godz. 88,00 108,24
8. Montaż licznika dostosowanego do zdalnego odczytu DN20 szt. 342,40 421,15
9. Montaż licznika dostosowanego do zdalnego odczytu DN15 szt. 388,00 477,24

Pobierz aktualną taryfę 2021-2023

Pobierz aktualną taryfę 2021-2023

W sprawach cen na pozostałe usługi komunalne prosimy kontaktować się z Działem Usług Komunalnych tel. 81-855-29-79 ul. Bolesława Mucharskiego 46.

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Paulina Adamczuk tel. 81 855 20 96 wew. 56

Specjalista Anna Werduch tel. 81 855 20 96 w. 47