• Wodociągi

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie od 50 lat nieprzerwanie świadczy usługi dla mieszkańców Lubartowa w zakresie dostawy wody i oczyszczania ścieków. Pierwszą studnię dla potrzeb wodociągów wybudowano w 1965 r. przy ul. Nowodworskiej 11. W tym czasie miasto korzystało jednocześnie z zasobów studni głębinowych zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych. Intensywny rozwój miasta, wzrost liczby odbiorców i konieczność zapewnienia większej ilości wody, wymagał budowy następnych studni głębinowych oraz właściwego ujęcia wody.

W 1975 r. zapadła decyzja o budowie Ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Nowodworskiej 11. Wybudowano budynek administracyjno-laboratoryjny oraz hydrofornię z infrastrukturą towarzyszącą i zbiornikami wyrównawczymi o pojemności V= 1000 m3. Wodociągi bazujące na trzech studniach, posiadały zatwierdzone zasoby naturalne w ilości Q= 148 m3/h.

W celu sprostania potrzebom odbiorców w latach 1981 – 1987 wybudowano następne dwie studnie głębinowe oraz zbiornik żelbetowy wyrównawczy o pojemności V= 1000 m3.

W roku 2005 nastąpiła gruntowna modernizacja ujęcia. W miejsce stacji hydroforów i pomp drugiego stopnia zamontowano trzy zestawy filtrów ciśnieniowych firmy Culligan oraz zestaw hydroforowy z przetwornikiem częstotliwości utrzymujący stałe ciśnienie wody w sieci.

Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT