Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT