Godziny pracy biura

poniedziałek- piątek od godz. 7:00 do 15:00

Godziny pracy kasy

poniedziałek - piątek od godz. 10:00 do 12:00

Prezes Zarządu

Grzegorz Samojluk
ul. Parkowa 6
tel: (81) 8552096

Główny Księgowy

Anna Muzyka
ul. Parkowa 6
tel: (81) 855 20 96 wew.43

Prokurent

Wojciech Grodzicki
ul. Parkowa 6
tel: (81) 855 20 96 w.45

DZIAŁY

Dział Obsługi Klienta

ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
tel: 81 855 23 87
fax 81 855 20 96 wew.48

Dział Usług Komunalnych

ul. Bolesława Mucharskiego 46
(teren oczyszczalni ścieków)
21-100 Lubartów
tel: 81 855 29 79
fax 81 854 15 03

Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny

(Ujęcie Wody)
ul. Nowodworska 11
21-100 Lubartów
tel: 81 855 25 20
fax 81 854 34 75

Oczyszczalnia Ścieków

ul. Bolesława Mucharskiego 46
21-100 Lubartów
tel: 81 855 27 17
fax 81 855 27 17 wew.24

Laboratorium

ul. Nowodworska 11
21-100 Lubartów
tel: 81 855 25 20
fax 81 854 34 75 wew.37

Dział Rozwoju i Inwestycji

ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
tel: 81 855 20 96 w.45
fax 81 855 20 96 wew.48

Dział Kadrowo-Administracyjny

ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
tel: 81 855 20 96 w.34
fax 81 855 20 96 wew.48

Dział Ekonomiczno-Finansowy

ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
tel: 81 855 20 96 w.43
fax 81 855 20 96 wew.48

USŁUGI PGK - PLAKAT