Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie świadczy usługi w wielu działalnościach gospodarczych. Do podstawowego zakresu działalności Spółki zaliczają się usługi dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku ulic, pielęgnacja terenów zielonych na terenie Lubartowa, usługi laboratoryjne, a także zarządzanie nieruchomościami oraz cmentarzem komunalnym. Od 2022 roku do naszych usług dołączył transport miejski, świadczony na terenie Lubartowa. PGK Lubartów

Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Laborant Jolanta Siłuch tel. 81 854 34 75 wew. 36

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT