• Usługa odbioru odpadów

Kierownik DUK Patrycja Ciesielska tel. 81 854 15 03

Referent Edyta Gnyś tel.81 855 29 79 wew. 20

Referent Dorota Bieniek tel. 81 855 29 79 wew.20

Dyspozytor Michał Kołodyński tel. 81 855 29 79 wew.20 Zlecenie Usługi

USŁUGI PGK - PLAKAT