Kierownik DWK Jacek Kruk tel. 81 855 25 20 wew. 34 

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

Specjalista Anna Werduch tel. 81 855 20 96 w. 47

USŁUGI PGK - PLAKAT