• Zarządzanie nieruchomościami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządzamy mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów oraz budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Działalnością tą zajmują się pracownicy Działu Obsługi Klienta spośród których Kierownik Działu – Pan Andrzej Kosmala oraz jego Zastępca Pan Przemysław Iwanek.

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Monika Guz tel. 81 855 20 96 wew. 46

Z-ca Kierownika DOK Przemysław Iwanek tel. 81 855 20 96 wew. 46

Specjalista Ewa Mazurek tel. 81 855 20 96 wew. 35