• Zarządzanie nieruchomościami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządzamy mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów oraz budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Działalnością tą zajmują się pracownicy Działu Obsługi Klienta spośród których Kierownik Działu – Pan Andrzej Kosmala oraz jego Zastępca Pan Przemysław Iwanek.

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Monika Guz tel. 81 855 20 96 wew. 46

Specjalista Ewa Mazurek tel. 81 855 20 96 wew. 35

Z-ca Kierownika DOK Przemysław Iwanek tel. 81 855 20 96 wew. 46

USŁUGI PGK - PLAKAT