Rysunki techniczne do projektowania i budowy sieci, przyłączy oraz urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do pobrania RYSUNKI TECHNICZNE w formacie pdf.

hydrant podziemny

hydrant nadziemny łamliwy

hydrant nadziemny łamliwy z kluczem

hydrant nadziemny sztywny

hydrant nadziemny sztywny z kluczem

oznakowanie zasuw hydrantów

studzienka kanalizacyjna z pierścieniem odciążającym dopływ z prawej strony 

studzienka kanalizacyjna z pierścieniem odciążającym dopływ z lewej strony

studzienka kanalizacyjna z pierścieniem odciążającym dopływy z dwu stron 

studzienka kanalizacyjna z pierścieniem odciążającym przepad wewnętrzny

studzienka kanalizacyjna z pierścieniem odciążającym przepad zewnętrzny

studzienka kanalizacyjna z pierścieniem odciążającym bez dopływów

studzienka kanalizacyjna bez pierścienia odciążającego bez dopływów

studzienka kanalizacyjna bez pierścienia odciążającego dopływ z prawej strony

studzienka kanalizacyjna bez pierścienia odciążającego dopływ z lewej strony

studzienka kanalizacyjna bez pierścienia odciążającego przepad zewnętrzny

studzienka kanalizacyjna bez pierścienia odciążającego przepad wewnętrzny

studzienka kanalizacyjna bez pierścienia odciążającego dopływy z dwu stron

studzienka wodomierzowa dn 15-50

 

 

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista ds. technicznych Paweł Białokoz tel. 81 855 25 20 wew. 33

USŁUGI PGK - PLAKAT