Zapytanie cenowe

Załącznik nr 1 -formularz ofertowy

Załączniki nr 2, 3 i 4- wzory oświadczeń i wzór wykazu dostaw

Wzór umowy

 

Kierownik DRI mgr Wojciech Grodzicki tel. 81 855 20 96 wew.45