W najnowszym odcinku zaprezentujemy Państwu bieżące pracę nad budową wydzielonych komór fermentacyjnych WKF.

W WKF-ach zachodzi mezofilna fermentacja osadów w temperaturze 35 do 38o C (osady podgrzewane są w wymiennikach ciepła). 

Fermentacja metanowa to proces biochemiczny, który zachodzi w warunkach beztlenowych, kiedy wysoko cząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach, rozkładane są przez bakterie metanowe fermentujące kwasy i inne związki a także wykorzystujące tlenek węgla, dwutlenek węgla i wodór gazowy. Powstający w procesie fermentacji metanowej gaz, zwany biogazem lub agrogazem, składa się z metanu i dwutlenku węgla oraz nieznacznych domieszek wodoru, siarkowodoru, azotu, pary wodnej i innych gazów. Skład biogazu zależy od rodzaju biomasy użytej do fermentacji oraz od sposobu przeprowadzenia fermentacji.

Wytwarzany w procesie fermentacji gaz unosi się do góry do zbiornika biogazu na szczycie WKF. Następnie transportowany jest rurociągami do zbiornika, w którym jest magazynowany, a następnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneratorach i kotłach.