W dzisiejszym odcinku przedstawiamy Państwu dwa niezwykle ważne urządzenia: prasę tłokową marki Bucher oraz suszarnię Easy Dry. 

Prasy te, ze względu na swój sposób pracy, należą do grupy najefektywniejszych urządzeń w zakresie odwadniania komunalnych osadów ściekowych. Ich konstrukcja i jakość udowodniła na przykładzie wielu referencji, że ich żywotność techniczna wynosi ponad czterdzieści lat. Producentem tych pras jest firma Bucher Unipektin AG ze Szwajcarii, a Proffico Sp. z o.o. jest ich dystrybutorem na terenie Polski w zakresie sektora komunalnego i przemysłowego.