W celu zawarcia lub rozwiązania umowy na wywóz nieczystości stałych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w siedzibie Spółki w Sekretariacie (pokój nr 8 na I piętrze).

Wniosek o ZAWARCIE umowy na wywóz nieczystości stałych

Wniosek o ROZWIĄZANIE umowy na wywóz nieczystości stałych

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć:

- dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, z której będą obierane nieczystości tj. kopię aktu notarialnego, odpis z księgi wieczystej lub umowę najmu,
- NIP,
- REGON,
- KRS lub wpis do rejestru działalności gospodarczej.


Szczegółowe informacje, pomoc w wypełnieniu oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta (pokój nr 2 na parterze).

 

 

 

 

 

Kierownik DOK Andrzej Kosmala tel. 81 855 20 96 wew.41

Specjalista Paulina Adamczuk tel. 81 855 20 96 wew. 56

Specjalista Anna Werduch tel. 81 855 20 96 w. 47